Planowanie pokera i szacowanie delphi

By Administrator

W dniu 2011-08-10 12:05, Bogdan Polak (BSC) pisze: > ZTCW podziałów ma nie być i ma być pełna równość. Wszyscy Delphiowcy > dostają wszystkie natywne kompilatory Delphi, czyli: Win32, Win64, OSX,

Jakość oprogramowania jest rozbudowaną dziedziną wiedzy, którą każdy programista zna doskonale, ale ilu tak naprawdę stosuje skutecznie? W prelekcji przedstawi… Dział ten przedstawia podręczniki, które pozwolą Wam w pełni poznać i zrozumieć ciekawe środowisko programistyczne jakim jest Delphi. Znajdziecie tu informacje na temat podstawowych składników i narzędzi tego środowiska. Dowiecie się jak korzystać z technologii OLE do zapisu i edycji danych w różnych formatach oraz co zrobić by graficzna prezentacja danych była … Oszacowanie optymistyczne, to oszacowanie, dla którego jest 50% prawdopodobieństwa, że dotrzyma się zadanie w tym terminie, czyli średnio połowa zadań jest kończona powyżej oszacowanej pracochłonności/czasu a połowa poniżej.Tego typu oszacowanie jest wykorzystywane w metodzie zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, o czym … Kierownik projektu to miejsce, gdzie dzielimy się pasją i wiedzą związaną z zarządzaniem projektami. Każdy z nas ma inne doświadczenia i obszary zainteresowań. Tworzymy przestrzeń do wymiany dobrych praktyk i opinii.

25 Lip 2018 Szacowanie relatywne czy estymowanie klasyczne? wady i zalety obu Oryginalnie zostało ono stworzone w firmie RAND Corporation i nazwane Wideband Delphi. Ta sama technika została zastosowana w Agile, a nazywa się Plann

Delphi (oznaczane często jako Borland Delphi) to zintegrowane środowisko programistyczne typu RAD, przeznaczone do pracy pod kontrolą Microsoft Windows, działające zgodnie z zasadą dwustronnej edycji. Odpowiednik Delphi pod Linuksa nosi nazwę Kylix. Językiem programowania (obiektowym) osadzonym w Delphi jest Object Pascal [#]_. PDF | Praca przedstawia istotę i znaczenie problemu szacowania czasu realizacji projektów w warunkach niepewności i ryzyka z zastosowaniem skierowanych | Find, read and cite all the research Jakość oprogramowania jest rozbudowaną dziedziną wiedzy, którą każdy programista zna doskonale, ale ilu tak naprawdę stosuje skutecznie? W prelekcji przedstawi…

Proponowany program szkolenia: Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem cel podejmowania inwestycji rzeczowych Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

Planowanie i szacowanie projektów z wykorzystaniem Gry Planistycznej (w tym różnych wariantów Planning Pokera) Monitorowanie przebiegu z użyciem metryk Agile . Atuty szkolenia. zakres materiału odpowiadający certyfikowanemu szkoleniu dla Scrum Masterów, kameralne grupy - od 4 do 10 osób, praktyczne ćwiczenia i zadania, praca w zespołach, Szacowanie stóp kosztu kapitału:
a) koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, zasady szacowania, średni wazony koszt kapitału – CC, ryzyko projektu a koszt kapitału, marginalny koszt kapitału – MCC, relacja struktury kapitału i kosztu kapitału, struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące.

5. STUDIUM WYKONALNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. JAK SZACOWAĆ DANE DO FINANSOWEJ CZĘŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI (FEASIBILITY STUDY)?Termin 20 04 2015 - 21 04 2015 - Warszawa Zgłoś się Kategoria: Finanse publiczne, Finanse/Controlling, Szkolenia budżetowe, Szkolenia księgowe Prowadzący dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów … Niniejszy podręcznik stanowi opis zwinnego podejścia do realizacji projektów, promowanego przez organizację DSDM Consortium. Prezentuje filozofię, podstawowe zasady, role i produkty, a także opis praktyk stosowanych przy realizacji inicjatyw … IRR jest stopą zwrotu z inwestycji, a dochody z przedsięwzięcia są ponownie inwestowane po tej samej stopie. Reinwestowanie dochodów po stopie IRR to założenie nie zawsze realne w praktyce, szczególnie przy dłuższych okresach życia projektu. Wewnętrzna stopa zwrotu w sposób bezpośredni mówi nam o tym, jaką badany projekt ma stopę rentowności.

Szacowanie kosztów: Dokładność oszacowań, Szacowanie parametryczne, Szacowanie porównawcze, Szacowanie oddolne (Bottom Up), Szacowanie trzypunktowe (PERT), Metody eksperckie (Delphi, burza mózgów), Koszt zarządzania projektem, Rezerwy. Budżet projektu. Agregacja kosztów – podstawowe składniki, Przepływy pieniężne w projekcie

Generalnie szacowanie zostało u nas zredukowane do pytania: czy uda ci się zrobić jeszcze to jedno zadanie w sprincie? Zadania dodajemy programiście, aż odpowie na pytanie przecząco. W ten sposób planowanie się nie przeciąga godzinami, cały sprint jest zaplanowany, a planowanie odbywa się standardowo raz na sprint.